În jurul anului 1880 interesele economice ale burgheziei locale au impus crearea în tradiționala zona școlară a Hațegului, a școlii superioare de comerț cu durata de trei ani. Aceasta a început să funcționeze cu un număr mic de elevi, ca scoală maghiară de stat.
În anul 1895 Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice ia măsuri pentru studierea în această scoală și a limbilor franceză și germană.
Construcția clădirii Liceului Comercial Hațeg a început în anul 1912 și s-a terminat în 1914.
Încă din 1913 în clădirea modernă a început să funcționeze Școala Comercială și Civilă.
Aripa sudică a școlii a fost dotată cu o sală de spectacole cu 400 de locuri.
În anul 1916, în condițiile create de operațiunile militare, școala a fost mutată la Arad, de unde revine în anul 1917.
În anul școlar 1916-1917 din cei 38 de elevi, 7 erau români.
Încă din 1908 în Hațeg mai funcționa și o școală civilă de băieți și fete în limba română, unde se studia și limba latină.
După 1890 guvernele liberale din România au prevăzut închegarea unei economii naționale și au fondat Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor. După ce la conducerea P.N.L. a ajuns un grup de oameni politici tineri în frunte cu Ion I. C. Brătianu, care în anul 1913 (anul dării în funcțiune parțială a Liceului Comercial Hațeg) a fost susținută necesitatea dezvoltării comerciale și culturale a țării la această poartă de intrare în Transilvania.
Opiniile lui Ion I. C. Brătianu au fost susținute și făcute cunoscute în Hațeg și de reprezentanții curentului poporanist și de așa zișii "generoși".
În condițiile opunerii guvernului de la Budapesta la înființarea Școlii Superioare de Comerț la Hațeg, guvernul de la București a intervenit oficial în favoarea locuitorilor români de peste munți.
Ambele școli au funcționat neîntrerupt și au fost preluate de către statul român la 13 septembrie 1919.
În 1919 învățământul primar românesc este organizat de Consiliul Dirigent - prezidat de Iuliu Maniu - care urmarea să asigure și interesele statului român prin unificarea diferitelor tipuri de școli primare, într-un nou tip superior, începând cu anul 1919-1920.
Anul 1922 este anul în care Ion I. C. Brătianu, în calitate de șef al P.N.L, în plină accesiune a monarhiei în România, a făcut numeroase deplasări în Transilvania. La 15 octombrie 1922 cu ocazia ceremoniei de la Catedrala Reîntregirii Neamului de la Alba Iulia, când a avut loc și ceremonia de încoronare a regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverani ai României, el a vizitat și orașul Hațeg și Școala Comercială Superioară.
La 1 septembrie 1923 s-a decretat unificarea învățământului, introducându-se legile și regulamentele din vechea Românei.
Anul 1924 este un an de reformă introducându-se și cursul supra primar cu obligativitatea anilor de școala la 7.
Datorită lipsei de manuale, în primul an de funcționare s-au folosit și în cursul supra primar manuale destinate școlilor comerciale, Școala Superioară Comercială având un rol foarte important de îndrumare.
Anii școlari 1929-1931 - ani de criză, au fost ani mai grei, fapt pe care și Dimitrie Gusti, Ministrul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor îl recunoaște, dar funcția culturală în zona a Școlii Superioare de Comerț se menține.
Dictatura carlistă, actul trădător al dictatorului de la Viena din 1940, dictatura antonesciană și cel de-al doilea război mondial au fost principalii factori cu repercusiuni negative asupra bazei materiale a învățământului, frecventei și numărului de cadre didactice - care au devenit militari.
Reforma învățământului din 1948 așază pe alte principii școala, aceasta funcționând ca școala medie mixta, apoi Liceu de cultură generală și Școală medie mixtă de cooperație.
După 1968 Liceul s-a despărțit de Școala Generala nr. 1, iar din anul 1977 devine Liceu Agro-alimentar cu un număr de 495 de elevi.
Din anul 1990 funcționează ca Liceu Teoretic, iar în anul școlar 1998-1999 primește titulatura de Liceu Teoretic I. C. Brătianu Hațeg , funcționând în localul Scolii Superioare de Comerț amintite mai sus, iar începând cu anul 2004, când se transformă în Colegiul National „I. C. Brătianu”, ca să redevină în anul 2019 din nou Liceul Teoretic "I. C. Brătianu".

© Liceul Teoretic " I. C. Brătianu " - Hațeg © ® All right reserved ® ®2023